CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

Projekt Pivoňkové objetí

Mnoho babiček a dědečků žijí bohužel sami. Jejich rodiny jsou buď daleko nebo o ně neprojevují zájem. Pivoňkové objetí sdružuje dobrovolníky, kteří tyto seniory navštěvují, povídají si s nimi, pomáhají jim v současném digitálním světě a chodí jim například i nakupovat. Vznikají tak zcela nová pouta, nové pivoňkové rodiny.

Projekt Zpátky k pivoňkám

Současné děti bohužel tráví až příliš mnoho času doma u počítačů a u mobilů. Tento projekt si klade za cíl dostat děti od počítačů ven do přírody, na hřiště ke sportu. Sdružuje dobrovolníky, kteří s dětmi buď sami tráví volný čas nebo vytvářejí podmínky pro trávění volného času bez mobilů a počítačů. Je mnohdy nadlidský výkon. Ale daří se.

Projekt Chraňme pivoňky

Tento projekt učí nebýt lhostejný k životnímu prostředí. Stávající devastace životního prostředí nabrala za poslední desetiletí mimořádné obrátky. Zničené životní prostředí vidíme na každém kroku. Kácení lesů, stromů, zastavování přírodního prostředí. V rámci tohoto projektu chráníme to nejcennější, co máme.

Projekt Pivoňkové bezpečí

Stačí někdy málo a problém je zažehnaný. Musí se ovšem včas objevit. Tento projekt si klade za cíl motivování zaměstnavatelů k zohledňování zájmů zaměstnanců / zaměstnankyň. Dalšími oblastmi jsou podpora zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí včetně začleňování matek na mateřské dovolené zpět do pracovního procesu.

Toto je náš příběh

Založila jsem iniciativu Pivoňka, která má ambici pomáhat rodinám s dětmi v celém Jihočeském kraji žít lépe, a to všude tam, kde to rodiny potřebují. Zaměřuji se na rodinu v širším slova smyslu. Pomáháme, aby babičky a dědečkové nebyli sami, když na ně jejich děti buď nemají čas nebo bydlí příliš daleko od nich, dostáváme děti od počítačů a tabletů ven do přírody. Učíme je sportovat, chránit přírodu a samostatnosti. S tím souvisí i vysazování nových stromů, což je hlavně v této době velmi aktuální, kdy jsou jihočeské lesy doslova zdevastované kůrovcem a suchem. A v neposlední řadě chráníme rodiny tak, aby se do problémů nedostávaly.

Pavla Pivoňka Vaňková

JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 

Jde o jednorázovou dávku, která pomáhá lidem v náročné životní situaci. Dávka je určena na řadu událostí, jako je např. oprava či pořízení pračky, kroužky dítěte, mimořádná událost (třeba povodně nebo požár) nebo je člověk v náročné finanční situaci.

Je určen všem, kterým po zaplacení bydlení zůstává málo peněz (méně než tzv. částka živobytí, nejčastěji jde o životní minimum rodiny). Příspěvek je určen především na jídlo, oblečení nebo hygienické potřeby. Pokud již dostáváte příspěvek na živobytí, můžete požádat také o doplatek na bydlení, který Vám pomůže uhradit bydlení.

Pokud máte nízké příjmy, možná máte nárok na přídavek na děti. Ten dostane
každá domácnost, jejíž příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. Výše životního minima konkrétní domácnosti se odvíjí od počtu členů a věku dětí. V případě Novákových (2 děti 5 a 10 let) je životní minimum rodiny 13 350 Kč a protože je jejich celkový...

Pokud dáváte za bydlení více než 30 % Vašeho rodinného příjmu (v Praze 35 %), máte nárok na příspěvek na bydlení. Příspěvek Vám sníží náklady na bydlení tak, abyste z vlastní kapsy platili za bydlení maximálně 30 % (35 % v Praze). Zažádat o dávku nebo dvakrát ročně doložit náklady je nově možné online z domova.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí